Subsidie glas

Subsidie glas

Subsidie voor glas wordt verstrekt om particulieren te stimuleren aan de slag te gaan met woningisolatie. Om je over de streep te trekken zijn er verschillende subsidies. Hiermee stimuleren overheden je tot de aanschaf en plaatsing van bijvoorbeeld HR+ glas. Dankzij het isolatieglas houd je de warmte beter binnen en verbruik je minder energie. De subsidies zijn een kleine bijdrage in de kosten, waardoor het voor jou interessanter wordt om te investeren in isolerende beglazing. Je verdient de kosten nog sneller terug dankzij de subsidies.

Landelijke subsidie glas

Vanuit de rijksoverheid zijn er in het verleden subsidies voor glas geweest. Op dit moment is er geen actieve regeling. Of er in de toekomst nieuwe subsidieregelingen voor HR+ glas komen is nog onduidelijk.

Subsidie vanuit de provincie

In sommige provincies kun je aanspraak maken op subsidies. De aanschaf van HR+ glas wordt daarmee gestimuleerd. Of ook jouw provincie een regeling heeft en aan welke voorwaarden je moet voldoen kun je bij jouw provincie navragen.

Gemeentelijke subsidie voor HR+ glas

De beste optie voor een glas subsidie is je gemeente. Nu de landelijke en regionale initiatieven veelal op een laag pitje zijn gezet, zijn er wel lokale initiatieven gestart in verschillende gemeentes. Subsidies voor glas bestaan uit kortingen op de aanschaf en plaatsing. Informeer of jouw gemeente subsidies voor isolatieglas heeft.

Subsidie glas

Wil je weten of er voor jou mogelijkheden zijn voor subsidie? Kijk dan op de Energiesubsidiewijzer of er voor jou een subsidie glas mogelijk is.

Offerte glasisolatie

Wil je weten wat isolatieglas jou gaat kosten? Vraag dan direct een offerte aan!


direct-offerte-aanvragenHet Nationaal Energiebespaarfonds

In Nederland zijn er nog teveel woningen die niet geïsoleerd zijn. De overheid wil huiseigenaren de mogelijkheid bieden de eigen woning te isoleren ook wanneer zij onvoldoende financiële middelen hebben. Behalve voor het isoleren van de woning worden er ook leningen verstrekt voor het opwekken van energie, dus voor zonnepanelen, zonneboilers of windmolens. Hiervoor is het Nationaal Energiebespaarfonds opgericht, in dit fonds zit € 300.000.000, bijeengebracht door de overheid, de ASN bank en de Rabo bank. Je kunt een aanvraag voor een lening indienen wanneer de kosten van de isolatie van energie minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 bedragen. Je leent dit bedrag tegen een rente van 3 tot 3,5 % gedurende de gehele looptijd. Sinds begin 2014 is het mogelijk een aanvraag voor een lening in te dienen, ga hiervoor naar www.ikinvesteerslim.nl
Hendrik
Door

Hendrik

op 25 Feb 2016

Dit is zo'n typische commerciele 'informatie'website. Zelf bedrijven als Essent laten zich hier voor gebruiken. Je komt als je niet oppast in de klauwen van malafide zzp-ers.

Cocky Hoogeveen
Door

Cocky Hoogeveen

op 26 Feb 2016

Dag Hendrik, Geen idee wat u verstaat een commerciele "informatie" website. Het doel van www.houhetwarm.nl is mensen informeren over mogelijkheden om energie te besparen en energie te winnen. Door de isolatiewerkzaamheden te laten uitvoeren door een gecertificeerd isolatiebedrijf heb je zekerheid over goede materialen, goede wijze van aanbrengen en garantie. Dit is dus iets anders dan in de klauwen te komen van malafide zzp-ers.

H.Boute
Door

H.Boute

op 25 Jan 2016

Om meer duidelijkheid te krijgen zou deze Side aan moeten geven in welke gemeente of welke instantie subsidie geeft op dubbel glas HR ++

Pine Berg
Door

Pine Berg

op 25 Jan 2016

Beste H. Boute, Dank voor je vraag over subsidie dubbel glas. Ik zou dat wel willen, maar het is voor mij ondoenlijk om alle gemeenten te melden. Gelukkig bestaat de http://www.energiesubsidiewijzer.nl/default.aspx” rel="nofollow">energiesubsidiewijzer, waar je de subsidie van alle gemeenten kunt vinden. De site wordt redelijk goed bijgehouden. Overigens wordt dubbel glas apart meestal niet gesubsidieerd. Wel als de dubbel glas in een totaal pakket van energiebesparende maatregelen is opgenomen.

Reactie plaatsen