Subsidie voor zonnepanelen

In het verleden zijn er verschillende regelingen voor subsidie voor zonnepanelen geweest, maar de budgetten daarvoor zijn opgedroogd. Er worden geen subsidies meer verstrekt voor zonnepanelen en/of zonneboilers.

Zonnepanelen aanschaffen

Wil je toch zonnepanelen maar heb je het geld niet dan is er een mogelijkheid een lening af te sluiten bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Reken uit of laat uitrekenen of de terugverdientijd van de zonnepanelen in jouw geval interessant is. In het blog "Hoe bereken je de terugverdientijd van zonnepanelen" kun je hier meer over lezen.

BTW en zonnepanelen

Sinds 2013 is iedereen die energie, opgewekt met zonnepanelen en/of windmolens, terug levert aan het energienet BTW plichtig. Dit betekent ook dat je de BTW, betaald over de aanschaf van de zonnepanelen, teruggevraagd kan worden. Dit moet je ook meenemen in je berekening voor de terugverdientijd. Meer over de BTW kun je vinden in het blog "Hoe zit het met de BTW teruggave voor zonnepanelen en windmolens"

Het Nationaal Energiebespaarfonds

In Nederland zijn er nog teveel woningen die niet geïsoleerd zijn. De overheid wil huiseigenaren de mogelijkheid bieden de eigen woning te isoleren ook wanneer zij onvoldoende financiële middelen hebben. Behalve voor het isoleren van de woning worden er ook leningen verstrekt voor het opwekken van energie, dus voor zonnepanelen, zonneboilers of windmolens. Hiervoor is het Nationaal Energiebespaarfonds opgericht, in dit fonds zit € 300.000.000, bijeengebracht door de overheid, de ASN bank en de Rabo bank. Je kunt een aanvraag voor een lening indienen wanneer de kosten van de isolatie van energie minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 bedragen. Je leent dit bedrag tegen een rente van 3 tot 3,8 % gedurende de gehele looptijd. Begin 2014 is het mogelijk een aanvraag voor een lening in te dienen, ga hiervoor naar www.ikinvesteerslim.nl

Bekijk alle subsidies op de energiesubsidiewijzer

Wil je zonnepanelen aanschaffen en weten hoe duur dit is?

direct-offerte-aanvragen
Reactie plaatsen