Gratis Isolatiegids
Kruip en spouw

Page content

Hoe zit het met de BTW teruggave voor zonnepanelen en kleine windmolens

article content

Hoe zit het met de BTW teruggave voor zonnepanelen en kleine windmolens

Over de BTW teruggave voor zonnepanelen en kleine windmolens is op dit moment (november 2013) veel te doen. Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat de eigenaar van zonnepanelen BTW-plichtig is over de terug geleverde stroom aan het energienet. De belastingdienst is sindsdien overspoeld met vragen van bezitters van zonnepanelen. Zij geeft ook een aantal antwoorden. Houhetwarm.nl zet de belangrijkste vragen over deze BTW teruggave voor je op een rijtje.

Iedereen in Nederland die zonnepanelen heeft, is nu dus BTW plichtig. Nederland is lid van de Europese Unie en moet zich dan ook houden aan de uitspraken van het Europese Hof van Justitie. In september heeft Staatsecretaris Weekers van Financien laten weten dat Nederland zal handelen naar deze uitspraak.

Veel vragen over BTW teruggave en zonnepanelen bij de Belastingdienst

De belastingdienst is sindsdien overspoeld met vragen van bezitters van zonnepanelen en sinds begin november worden ook antwoorden gegeven op de meest gestelde vragen. Ik zet hier de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje.

Vanaf wanneer ben ik BTW plichtig over de terug geleverde stroom aan het energiebedrijf?
Hier hanteert de belastingdienst de datum van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dit is dan vanaf 20 juni 2013. Dus de periode voor 20 juni telt niet mee.

Ben ik ondernemer als ik zonnepanelen op mijn dak heb?
Iedereen die energie terug levert aan het energiebedrijf wordt door de belastingdienst gezien als ondernemer. Je kan dus niet kiezen, de teveel opgewekte stroom en daarmee de terug levering bepalen je status als ondernemer.

Moet ik mij melden als ondernemer?
Je hoeft je niet te melden als ondernemer wanneer het BTW bedrag dat verrekend wordt niet boven de € 1.345 komt. Je gaat pas BTW betalen wanneer je boven dit bedrag uitkomt. Dit is de zogenaamde Kleine ondernemersregeling.

Wanneer is sprake van een vergoeding?
Van een vergoeding is sprake als je van het energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door jouw (via je zonnepanelen) aan het energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die het energiebedrijf aan je levert. Ook in dat geval ontvang je een vergoeding voor de door jouw geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of je een zogenoemde ‘slimme’ meter bezit, een analoge (=terugdraai) meter.

Wat is salderen?

Even tussendoor wat uitleggen. Het terug leveren van stroom aan het energienet (elektriciteit net) noem je salderen. De definitie van salderen is volgens Wikipedia: Salderen betekent dat door de energieleverancier de terug geleverde energie wordt afgetrokken van het verbruik van de afnemer. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen en transportkosten) voor de terug geleverde energie als die hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt. In de praktijk gaat het vooral om zonnepanelen die op de bestaande dakbedekking worden aangebracht.

Ik heb mijn zonnepanelen vóór 1 april 2013 laten aanbrengen, heb ik nog recht op aftrek van BTW voor de aanschaf en installatie van die panelen?
Nee, je hebt geen recht meer op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in rekening is gebracht vóór 1 april 2013. Je had je op tijd moeten melden als ondernemer bij de Belastingdienst.

Ik heb mijn zonnepanelen op of na 1 april 2013 maar vóór 20 juni 2013 laten aanbrengen, heb ik nog recht op aftrek van BTW voor de aanschaf en installatie van die panelen?

Je hebt recht op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in rekening is gebracht, als je beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als je je vóór 1 augustus 2013 als ondernemer hebt gemeld. Je moet dan bij de aangifte over het tweede kalenderkwartaal de BTW terugvragen.

Ik heb mijn zonnepanelen op of ná 20 juni 2013 laten aanbrengen, maar mij nog niet aangemeld bij de Belastingdienst. Kan ik de BTW dan nog terugkrijgen op de aanschaf van de zonnepanelen?
Ja, ook als je je nog niet hebt gemeld, kan je je alsnog melden en de BTW terugvragen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan in rekening is gebracht.

Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik terug?
Dat hangt af van de situatie:
Situatie A: Je hebt zonnepanelen die alléén stroom op te wekken, (dus ze dienen niet ook als dakbedekking, op dit moment is dat bijna altijd het geval). Je kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. Je krijgt niet het volledige BTW-bedrag terug, je moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die je aan het energiebedrijf levert en over de stroom die je opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag.

Situatie B: Je hebt zonnepanelen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen, zoals de zonnepan). Je mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in rekening is gebracht.

Ingewikkeld BTW verhaal

Tot zover de vraag en antwoorden met betrekking tot de btw voor zonnepanelen. Bovenstaande geldt ook voor de elektriciteit die je met windmolens opwekt. Het is een ingewikkeld verhaal en het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Maar voor de particulier die geen grote hoeveelheden zonnepanelen op z`n dak heeft liggen, is dit BTW verhaal niet negatief. Je valt al snel onder de Kleine ondernemingsregeling en je hoeft je dus niet te melden als ondernemer.

Het document van 7 november 2013 Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen is een uitgave van de Rijksoverheid.

 

 

Comment Section

5 reacties op “Hoe zit het met de BTW teruggave voor zonnepanelen en kleine windmolens


Door Wyno Peeters op 26 december 2014

Bij aankoop en installatie van zonnepanelen in de periode 1 april 2013 – 19 juni 2013 is het nu nog steeds mogelijk de BTW op de aankoop en installatie van de zonnepanelen terug te vragen van de Belastingdienst, dat in tegenstelling tot eerdere berichtgeving door de Belastingdienst. Voor de BTW teruggave dienen de facturen van de zonnepanelen een factuurdatum te hebben van na 1 april 2013.
Meer informatie: http://www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl

BTW terugvragen zonnepanelen bij aankoop zonnepanelen door particulieren in 2015 blijft mogelijk volgens het Belastingplan 2015.Door Cocky Hoogeveen op 20 december 2013

Dank voor de aanvulling Jaap. Het is best een ingewikkeld verhaal over de BTW teruggave voor zonnepanelen. Je moet er gewoon even voor gaan zitten.Door Cocky Hoogeveen op 24 november 2013

Dank Hans. Mooie aanvulling op dit toch wel ingewikkelde BTW verhaal voor zonnepanelen.

Plaats een reactie


*