Milieubelasting van isolatiematerialen volgens NIBE

Milieubelasting van isolatiematerialen volgens NIBE

Sinds 1992 maakt het NIBE, het Nederlands Instituut voor Bouwecologie en Ecologie, milieuclassificaties, waarin de milieubelasting en de isolatiewaarde van bouw (isolatie) materialen worden weergegeven. In lijvige boekwerken en een omvangrijke website worden gegevens verstrekt over de milieubelasting en de isolatiewaarden van bouwmaterialen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het broeikaseffect en de aantasting van de ozonlaag. Houhetwarm.nl maakt gebruik van deze gegevens op de pagina`s met de tabellen over de milieubelasting- en waarden. Je kan de tabellen hieronder vinden:

NIBE

Om de milieubelasting van een product te bepalen werkt het NIBE met een zogenoemde Levens Cyclus Analyse te maken (LCA). Met zo`n analyse wordt een product gedurende alle levensfasen tegen het licht gehouden. Zo wordt nauwkeurig gekeken naar bijvoorbeeld productieproces en vervoer. De effecten worden vervolgens via een rekentool vertaald in de zogeheten schaduwkosten van een product. Hoe lager de schaduwkosten, hoe duurzamer een product. Via de site van het NIBE is alle informatie toegankelijk gemaakt. Daarvoor moet je je wel eerste registreren.

Tabellen isolatiewaarden en milieubelasting

In de tabellen met isolatiewaarden is een kolom met de milieubelasting van het isolatiemateriaal opgenomen. Hierdoor zijn de materialen makkelijk te vergelijken, ook wat betreft hun belasting voor het milieu. U kunt de milieubelasting terugvinden in milieuklasse indeling onder aan deze pagina.

NIBE klasse

Het NIBE maakt een milieuklasse indeling. Die loopt van 1a tot en met 7c. Hoe lager het cijfer, hoe milieuvriendelijker het materiaal. Op deze pagina staat onderaan de toelichting NIBE - milieuklasse indeling.

Titelinformatie: NIBE`s Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten. De leidraad bij het realiseren van duurzame en gezonde woning- en utiliteitsbouw. De delen 1(draagcontracties), 2 (Gevels en daken) en 3 (Afwerkingen). Uitgave 2008-2009. ISBN: 978-90-74510-18-9.

 Toelichting NIBE- milieuklasse indeling
 Klasse         Subklasse       Omschrijving        Milieubelasting    
1

a


b


c


Beste keuze

1 -1,1


>1,1 -1,32


>1,32 -1,9
2a

b

c
Goede Keuze

>1,9 -2,28


>2,28 -2,74


>2,74 -3,28
3a

b

c
 Aanvaardbare keuze>3,28- 3,94

>3,94 - 4,73

>4,73 - 5,68
4a

b

c
Minder goede keuze>5,68 - 6,81

>6,81 - 8,17

>8,17 - 9,81
5a

b

c
Af te raden keuze>9,81 - 11,77

>11,77 - 14,12

>14,12 - 16,95
6a

b

c
Slechte keuze>16,95 - 20,34

>20,34 - 24,40

>24,40 - 29,29
7a

b

c
Onaanvaardbare keuze>29,29 - 35,14

>35,14 - 42,17

>42,17 - 50,61

[gravityform id="15" name="Offertes Houhetwarm.nl" title="false" description="false"]
Reactie plaatsen