Subsidie voor zonneboilers

In 2011 is besloten de subsidie voor zonneboilers op te heffen. Vooralsnog is er geen informatie bekend over toekomstige subsidieregelingen voor de aanschaf van zonneboilers. Er zijn dus geen mogelijkheden vanuit de overheid. Gezien de economische situatie lijkt de kans klein dat hier op korte termijn verandering in komt. Toch is het ook zonder subsidie interessant om een zonneboiler aan te schaffen, want door de energiebesparing verdien je de investering binnen een aantal jaren terug.

Provinciale subsidie voor zonneboilers

Of er in jouw geval subsidie voor een zonneboiler vanuit de provincie mogelijk is, zul je moeten nagaan bij de provincie. Vaak is op de website van de provincie informatie over subsidieregelingen te vinden. Anders is een telefoontje genoeg om erachter te komen of je aanspraak kunt maken op subsidie naar aanleiding van jouw aanschaf van een zonneboiler.

Subsidie vanuit de gemeente voor zonneboilers

Subsidie voor een zonneboiler vanuit de gemeente is mogelijk. Sommige gemeentes stimuleren de aanschaf van zonneboilers door middel van een gemeente subsidie zonneboiler. Je krijgt dan een deel van de aanschaf vergoed omdat je zelf investeert in duurzame energie. De gemeente subsidie zonneboiler is bedoeld als stimulans en niet een kostendekkende subsidie. Je moet er dus rekening mee houden dat je zelf het grootste deel van de kosten betaalt. Natuurlijk verdien je de kosten wel terug door de energiebesparing. Je energierekening is namelijk stukken lager dankzij een zonneboiler. De gemeente subsidie zonneboiler zorgt ervoor dat je je investering eerder hebt terugverdiend.

Duurzaamheidslening

Geld lenen voor duurzame investeringen kan bij verschillende gemeente en banken tegen gunstige voorwaarden. Als woningeigenaar leen je geld voor een lage rente. Het geld kun je gebruiken voor isolatie, de aanschaf van een zonneboiler of andere energiebesparende maatregelen.


Bekijk alle subsidies op de energiesubsidiewijzer

Het Nationaal Energiebespaarfonds

In Nederland zijn er nog teveel woningen die niet geïsoleerd zijn. De overheid wil huiseigenaren de mogelijkheid bieden de eigen woning te isoleren ook wanneer zij onvoldoende financiële middelen hebben. Behalve voor het isoleren van de woning worden er ook leningen verstrekt voor het opwekken van energie, dus voor zonnepanelen, zonneboilers of windmolens. Hiervoor is het Nationaal Energiebespaarfonds opgericht, in dit fonds zit € 300.000.000, bijeengebracht door de overheid, de ASN bank en de Rabo bank. Je kunt een aanvraag voor een lening indienen wanneer de kosten van de isolatie van energie minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 bedragen. Je leent dit bedrag tegen een rente van 3 tot 3,8 % gedurende de gehele looptijd. Begin 2014 is het mogelijk een aanvraag voor een lening in te dienen, ga hiervoor naar www.ikinvesteerslim.nl

Reactie plaatsen