Een collectief voor zonneboilers

Er bestaat een collectief om zonneboilers te bestellen, het Zonnecollectief. Door als collectief te bestellen koop je een zonneboiler voor veel minder geld dan normaal. Het collectief biedt boilers aan vanaf € 1795,- inclusief installatie, btw en nacontrole. De levertijd is ongeveer 3 maanden en de zonneboiler wordt geïnstalleerd door een gecertificeerde monteur. Daarnaast komt de monteur 3 weken na de installatie terug voor de nacontrole.

Verschillende zonneboilers

Het Zonnecollectief biedt 3 verschillende zonneboilers aan: voor kleine, gemiddelde of grotere huishoudens. Als je je aanmeldt bij het Zonnecollectief krijg je eerst een advies over welk systeem het beste bij jouw situatie past. Als je akkoord bent, bestel je de zonneboiler en na ongeveer 3 maanden wordt het apparaat geleverd en geïnstalleerd. Je krijgt 5 jaar garantie op de zonneboilers van het Zonnecollectief.

Het Zonnecollectief stimuleert duurzame energie

Het collectief stimuleert duurzame energie en de bedrijfstak eromheen. Naast de milieuvriendelijke energie wordt ook de werkgelegenheid gestimuleerd, want de monteurs die jouw zonneboiler komen installeren, worden allemaal opgeleid via een leer-werktraject. Het Zonnecollectief werkt voor de actie samen met de overheidscampagne Meer Met Minder. Daarnaast zijn er samenwerkingen met Stichting Urgenda en Maatschappelijk Uitzenden Nederland. Het collectief draagt dus op verschillende manieren een steentje bij aan een betere wereld.

Voordelige onderdelen uit het buitenland

De zonneboilers via het Zonnecollectief zijn een stuk goedkoper omdat het collectief de onderdelen inkoopt in China en Duitsland. Daar is zonne-energie goed ontwikkeld en zijn de onderdelen het goedkoopst. Het collectief kan dankzij deze werkwijze de voordeligste aanbieding doen. Overigens worden de zonneboilers wel in Nederland in elkaar gezet.

Het Nationaal Energiebespaarfonds

In Nederland zijn er nog teveel woningen die niet geïsoleerd zijn. De overheid wil huiseigenaren de mogelijkheid bieden de eigen woning te isoleren ook wanneer zij onvoldoende financiële middelen hebben. Behalve voor het isoleren van de woning worden er ook leningen verstrekt voor het opwekken van energie, dus voor zonnepanelen, zonneboilers of windmolens. Hiervoor is het Nationaal Energiebespaarfonds opgericht, in dit fonds zit € 300.000.000, bijeengebracht door de overheid, de ASN bank en de Rabo bank. Je kunt een aanvraag voor een lening indienen wanneer de kosten van de isolatie van energie minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 bedragen. Je leent dit bedrag tegen een rente van 3 tot 3,8 % gedurende de gehele looptijd. Begin 2014 is het mogelijk een aanvraag voor een lening in te dienen, ga hiervoor naar www.ikinvesteerslim.nl
Javelli
Door

Javelli

op 30 Aug 2022

is deze site nog actueel ?

Reactie plaatsen