Als collectief een windmolen kopen is voordeliger

Als collectief kun je windmolens kopen om de kosten te delen. De investering is dan veel lager dan wanneer je zelf een windmolen koopt. De elektriciteit wordt bij collectieven verdeeld onder de deelnemers, waardoor elke deelnemer maar een klein beetje profijt heeft van de gratis opgewekte elektriciteit. Er zijn ook collectieven die windmolens kopen met de hulp van leden en donateurs. Voor een bepaald bedrag koop je de windmolen certificaten en daarover krijg je rente. De windmolen collectieven zijn vaak regio gebonden. Via internet kun je vinden of er bij jou in de buurt een collectief actief is. Kijk eens op de kaart van Hier Opgewekt, hier zijn collectieven op het gebied van het opwekken van duurzame energie in Nederland verzameld.

Kleinere investering, kleiner voordeel

Het delen van de kosten betekent in de praktijk dat ook de opbrengsten gedeeld worden. De opgewekte elektriciteit wordt verdeeld onder de deelnemers van het collectief. Het voordeel dat je hebt is dus een stuk kleiner dan wanneer je je eigen windmolen aanschaft en plaatst.

Windmolencertificaten

Sommige collectieven verdelen niet de opgewekte elektriciteit, maar zijn gebaseerd op leden en donateurs die investeren in windmolen. Met de aankoop van windmolencertificaten krijg je rente over het bedrag dat je geleend hebt aan het collectief. Het collectief is dus in dit geval in feite meer gericht op financieel rendement. De opgewekte stroom wordt voor minder geld dan een reguliere elektriciteitsmaatschappij verkocht waarmee het collectief de windmolens en rente af kan lossen.windturbinesBTW plicht en windenergie

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de eigenaar van zonnepanelen die stroomt teruglevert aan het net, BTW plichtig is. Dat wil zeggen dat hij/zij BTW moet betalen over het bedrag dat ontvangen wordt van de energieleverancier. Een voordeel is dat de BTW betaald over het bedrag van aankoop terug gevraagd kan worden. Nu is de situatie voor de teveel opgewekte stroom door de windmolen gelijk aan de teveel opgewekte stroom door de zonnepanelen. Informeer bij de belastingdienst hoe u moet handelen. In het blog "Ben ik BTW plichtig met zonnepanelen" kun je meer lezen over de BTW.

Het Nationaal Energiebespaarfonds

In Nederland zijn er nog teveel woningen die niet geïsoleerd zijn. De overheid wil huiseigenaren de mogelijkheid bieden de eigen woning te isoleren ook wanneer zij onvoldoende financiële middelen hebben. Behalve voor het isoleren van de woning worden er ook leningen verstrekt voor het opwekken van energie, dus voor zonnepanelen, zonneboilers of windmolens. Hiervoor is het Nationaal Energiebespaarfonds opgericht, in dit fonds zit € 300.000.000, bijeengebracht door de overheid, de ASN bank en de Rabo bank. Je kunt een aanvraag voor een lening indienen wanneer de kosten van de isolatie van energie minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 bedragen. Je leent dit bedrag tegen een vaste rente van 3 tot 3,5 % gedurende de gehele looptijd. Begin 2014 is het mogelijk een aanvraag voor een lening in te dienen, ga hiervoor naar www.ikinvesteerslim.nl.

Interesse in kleine windmolen?

[phxoptin id=1430496355]

 
Reactie plaatsen