Kavel

Kavel

Om duurzaam te bouwen is de bouwkavel van belang. De basis moet goed zijn voor je gaat bouwen. Denk daarbij aan de plek en grootte van de kavels. Uiteraard speelt ook de toestand van de bouwgrond een belangrijke rol. Er zijn een aantal zaken die gunstig zijn voor een duurzaam gebouwde en energiezuinige woning.

Plek van de kavel

Hoe energiezuinig je woning wordt hangt ook af van de plek van je kavel. Een vrijstaand huis buiten de bebouwde kom zal meer energie verbruiken dan een huis in een dichter bevolkte omgeving. De plek van je bouwkavel is dus van invloed op het energieverbruik van je woning. Let bijvoorbeeld ook op waar het zuiden ligt. Als je aan de zonkant veel ramen in het huis maakt levert dat overdag gratis licht op. De zon verwarmt je huis uiteraard ook nog.

[mwm-aal-display]

Hoe groot moet je kavel zijn?

Als je weet hoeveel ruimte je ongeveer nodig heeft om in te wonen, kun je op basis daarvan een geschikte kavel vinden. Bouwkavels mogen normaliter bebouwd worden op een vooraf bepaalde oppervlakte. Ook zitten en vaak eisen en beperkingen aan de woning die je mag bouwen. Denk hierbij aan het aantal toegestane woonlagen en de vorm van het dak. Op de juiste kavel kun je het huis bouwen dat je nodig hebt, daarnaast biedt de kavel ook ruimte voor een tuin.

Toestand van de bouwgrond

Laat je vooraf goed informeren over de toestand van de bouwgrond. De bodem moet voldoende draagkracht hebben voor het huis dat je gaat bouwen. Uiteraard is de bodem niet verontreinigd, vraag daarom of er een bodemonderzoek is gedaan en vraag het rapport op. En bij voorkeur hoeven er ook geen bomen gerooid te worden om je woning te kunnen bouwen. Sommige bouwkavels moeten aangevuld worden om ze vlak te maken, dit brengt extra werk en kosten met zich mee.

Het ontwerp

Een ontwerp is belangrijk voor een duurzaam huis. Je duurzame huis springt zuinig om met energie of voorziet zelf in energie. Een duurzaam huis mag dan wel heel functioneel zijn, het oog wil ook wat. Een mooi ontwerp is in eerste instantie de basis van elk huis, dus ook het duurzame huis. Je wilt natuurlijk elke dag thuiskomen in een droomwoning. En als die energiezuinig is woon je nog goedkoop ook!
Een duurzame woning kun je niet laten bouwen op basis van een schets. Schakel daarom een architect in die ervaring heeft met duurzame bouw. Een goed architect op dit gebied houdt rekening met het budget en past duurzame bouwmaterialen toe waar mogelijk. Je duurzame huis wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd.

Bouwkavel en bestemmingsplannen

Op het dak van een duurzaam huis staan natuurlijk zonnepanelen. Die moeten richting het zuiden vrij uitzicht hebben om zoveel mogelijk zonlicht op te kunnen vangen. Dit is bepalend voor het rendement van de zonnepanelen. Hoe meer zonlicht de panelen opvangen, hoe meer elektriciteit ze kunnen opwekken. En die heb je hard nodig voor alle elektrische apparatuur in huis. Om er zeker van te zijn dat de zonnepanelen zo rendabel mogelijk kunnen staan, moet je onderzoeken wat er in de bestemmingsplannen staat en hoe de bouwkavel ligt ten opzichte van de zon.

Een groen dak past ook bij een duurzaam huis

Als je een groen dak op de duurzame woning maakt, isoleer je het dak automatisch. Daarnaast geeft de beplanting zuurstof af en daarvan leven mensen, dieren en planten. Vocht dat wordt opgevangen door de lagen van het groendak wordt langzaam weer afgegeven of het verdampt. Hierdoor raken riolen niet overspoeld bij grote regenval. Je draagt met het groen dak een steentje bij.

Windenergie gebruiken in het ontwerp van uw duurzame woning

Ook met windenergie wek je elektriciteit op waarmee je de apparaten in huis laat werken. Voor een windturbine of windmolen heb je wel ruimte nodig. Hoge gebouwen in de buurt zorgen ervoor dat de wieken van de molen minder hard draaien. Daardoor wordt er minder elektriciteit opgewekt. In bestemmingsplannen kun je zien wat er in de nabije omgeving gaat gebeuren. Daarnaast is het belangrijk om te weten of de gemeente een vergunning af zal geven voor het plaatsen voor een windmolen van welke grootte dan ook.

Ecologische bouwen

Ecologisch bouwen is duurzaam bouwen. Bouwen met natuurlijke materialen is beter voor het milieu. Bij de productie van reguliere bouwmaterialen wordt het milieu vaak belast. Daarnaast zorgen veel ecologische bouwmaterialen voor een beter binnenklimaat. Natuurlijke producten hebben allemaal bepaalde eigenschappen en voor ecologische bouwmaterialen geldt dat in de meeste gevallen ook. De vochthuishouding en ventilatie van natuurlijke materialen is vaak al goed geregeld door de natuur.

Ecologische bouwmaterialen

Op het gebied van duurzame bouwmaterialen is er tegenwoordig al veel te krijgen. Zo zit in een huis meestal heel veel hout. Er zijn ook ecologische houtsoorten en plaatmateriaal voor verwerking in je huis. Voor dit hout zijn worden geen grote bossen gekapt, maar komt het bijvoorbeeld uit bos onderhoud. Ook ecologisch isolatiemateriaal is makkelijk te krijgen. Materialen als schapenwol, vlas of kurk hebben heel praktische eigenschappen en zijn erg geschikt voor isolatie.

Afwerking van hoge kwaliteit

Natuurlijke bouwmaterialen zijn ook prima geschikt voor de afwerking van dewoning. Voor onder andere verf, vloerbedekking, tapijt en tegels waarmee je je woning 100% natuurlijk afwerkt. Op de natuurlijke stoffen na is er geen enkel verschil met de traditionele materialen. Je woning ziet er prachtig uit, ook wanneer hij is afgewerkt met ecologische materialen.

Beter voor het milieu

De belangrijkste reden om ecologisch te bouwen is het milieu. Niet meer en niet minder. Door het milieu, planten, dieren en andere mensen minder te belasten draag je een steentje bij aan het klimaat en de leefkwaliteit op aarde. Je doet wat terug voor de natuur, iets waarbij iedereen gebaat is.
Reactie plaatsen