Zonne-energie

Zonne-energie

Zonne-energie is gratis en omdat de zon elke dag schijnt profiteer je dus van gratis opgewekte energie.Warmte en elektriciteit kunnen opgewekt worden door middel van de zon. De energierekening valt vele malen lager uit, want deze energie wek je zelf op door middel van een installatie in huis en deze energie wordt daarom niet in rekening gebracht. Bovendien is het opwekken van energie met zonlicht niet belastend voor het milieu. De volgende toepassingen van zonne-energie worden het meest gebruikt:
  • Thermische zonne-energie
  • Zonnepanelen

Kijk ook eens bij alle blogs over zonnepanelen. Bijvoorbeeld over de Smartflower, een zonnepaneel op de grond dat in een fraaie waaier uitklapt richting de zon.

Zonnepanelen vergelijken? Doe de dakcheck, en vraag direct offertes aan!

Thermische zonne-energie

De toepassing die het meest gebruikt wordt, is thermische zonne-energie. Hierbij wordt zonlicht direct omgezet in warmte met behulp van zonneboilers. Deze boilers staan ook wel bekend als zonnecollectoren. De warmte wordt gebruikt om je huis te verwarmen. Ook water wordt op deze manier verwarmd met zonlicht. Op deze wijze wordt warmte opgewekt op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier. Ook het omzetten van zonlicht in energie levert namelijk geen schadelijke stoffen op.

Zonnepanelen

Met zonnepanelen kun je ook energie opwekken. Zonlicht wordt opgevangen door de zonnepanelen waarop fotovoltaïsche cellen zitten. De cellen zetten het licht direct om in stroom, die je kunt gebruiken in huis. De stroom wordt opgeslagen in een installatie in je huis. Je betaalt daardoor minder energiekosten aan het stroombedrijf, de stroom die je zelf hebt opgewekt hoef je niet te betalen.

Energieleveren.nl

Op de site www.energieleveren.nl kunnen consumenten en bedrijven installaties voor duurzame teruglevering - zoals zonnepanelen, HR-e ketel, warmtepomp of een windmolen - registreren. Deze registratie is belangrijk. Zo kan het energienet optimaal worden beheerd. Als u op een bepaald moment meer energie produceert dan verbruikt, wordt deze energie op het elektriciteitsnet gezet. Uw energieleverancier verrekent deze teruglevering met de normale levering tot een maximum van 5.000 kWh. Indien u meer dan 5.000 kWh teruglevert en/of indien u meer teruglevert dan verbruikt, heeft u recht op een terugleververgoeding. Hierover kunt u afspraken maken met uw energieleverancier. Door uw productie-installatie te registreren op energieleveren.nl weet u zeker dat de juiste gegevens bekend zijn om de terugleververgoeding te berekenen.
Bovendien wordt de productie van duurzame energie door uw registratie in kaart gebracht en wordt duidelijk welke technieken een extra stimulans nodig hebben en waar de capaciteit van het net moet worden aangepast.

Het Nationaal Energiebespaarfonds

In Nederland zijn er nog teveel woningen die niet geïsoleerd zijn. De overheid wil huiseigenaren de mogelijkheid bieden de eigen woning te isoleren ook wanneer zij onvoldoende financiële middelen hebben. Behalve voor het isoleren van de woning worden er ook leningen verstrekt voor het opwekken van energie, dus voor zonnepanelen, zonneboilers of windmolens. Hiervoor is het Nationaal Energiebespaarfonds opgericht, in dit fonds zit € 300.000.000, bijeengebracht door de overheid, de ASN bank en de Rabo bank. Je kunt een aanvraag voor een lening indienen wanneer de kosten van de isolatie van energie minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 bedragen. Je leent dit bedrag tegen een rente van 3 tot 3,5 % gedurende de gehele looptijd. Begin 2014 is het mogelijk een aanvraag voor een lening in te dienen, ga hiervoor naar www.ikinvesteerslim.nl
gh
Door

gh

op 03 Oct 2015

Beste.. U begint met "zonneenergie is gratis", etc. , dit klopt natuurlijk voor geen meter. Je hebt een installatie nodig om de zonneenergie om te zetten naar een energie die wij kunnen gebruiken, en dit kost geld. Verder schrijft u dathet nietbelastend is voor het milieu, dit klopt ook niet, want het maken van zonnepanelen en bijbehorende spullen zoals omvormers en bevestigingsmaterialen is wel degelijk belastend voor het milieu. Ook het naderhand recyclen kost energie. Eerst nadenken en dan schrijven zou ik zeggen...

Kees
Door

Kees

op 02 Dec 2015

Hallo GH. Zonne-energie is wel gratis. De warmte die de zon afgeeft wordt direct onmgezet in energie en bereikt ons op grote afstand helamaal gratis. Je kunt je helemaal gratis opwarmen door op in je zwembroekje in het zonnetje te liggen of zitten bakken b.v. Alleen het omzetten naar elektriciteit, die wij nu eenmaal voor onze huishoudelijke apparatuur gebruiken is niet gratis.

Pine Berg
Door

Pine Berg

op 06 Oct 2015

Ha GH, je heb helemaal gelijk. Dit verhaal stamt nog uit onze begintijd. Toen wisten we niet beter…….Maar natuurlijk, zonne-energie is helemaal niet gratis en zeker niet milieuvriendelijk. Bedoeld wordt hier natuurlijk dat na verloop van tijd, als je de investering er uit hebt, je niets meer voor je stroom betaalt.

Reactie plaatsen