Gemeente

In verschillende gemeentes wordt u door middel van subsidie gestimuleerd om uw woning te verbeteren qua energieverbruik. Op de Energiesubsidiewijzer kunt u terug vinden of uw gemeente ook subsidieregelingen heeft voor energiebesparing. In de meeste gevallen gaat het om een kleine bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld isolatie of energiebesparende apparatuur. Sommige gemeentes bieden ook duurzaamheidsleningen aan. U leent dan voordelig geld om te investeren in energiebesparing.

Energiesubsidiewijzer

Of uw gemeente een regeling heeft vindt u op de Energiesubsidiewijzer. Op deze site kunt u precies zijn wat uw gemeente aanbiedt en wat de voorwaarden zijn. De site is gratis te gebruiken.

Bijdrage in kosten voor energiebesparing

Als uw gemeente subsidie verleent moet u daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meestal gaat het om een verbetering van de Energie-Index voor uw woning. Als u de Energie-Index voor uw huis bijvoorbeeld 0.75 lager uitvalt krijgt u de subsidie. Subsidies zijn met name gericht op het stimuleren van energiebesparende maatregelen. De gemeente draagt een relatief klein bedrag bij aan de investering die u doet. Het is in geen geval een subsidie die de kosten van bijvoorbeeld isolatiemateriaal dekt.

Duurzaamheidsleningen

Sommige gemeentes bieden duurzaamheidsleningen aan hun inwoners aan. U leent dan geld voor een energiezuinige ketel of isolatie voor uw woning. De lening is voordeliger door een lagere rente. De korting of de rente is meestal 1,5% tot 2%. De investering verdient u vanzelf terug doordat uw energiekosten lager uitvallen. Overigens kosten ook duurzaamheidsleningen geld, want ook over geleend geld betaalt u altijd rente.

Reactie plaatsen