Aanleg groendak met forse subsidie in Leiden
15 april 2015 
1 min. leestijd

Aanleg groendak met forse subsidie in Leiden

Wie samen met de buren een groendak aanlegt in Leiden krijgt een forse subsidie van de gemeente. De subsidie kan oplopen tot 50%. Dat is de helft van de kosten! Leiden staat nu bekend om zijn prachtige oude binnenstad, maar wordt straks hopelijk de groenste dakstad van Nederland.

De gemeente Leiden stelt 50% subsidie beschikbaar voor de aanleg van een groen dak. Die subsidie geldt alleen voor collectieven. Je moet dus samen met je buren of buurtgenoten aan de slag. De gemeente heeft het project GroendakenLeiden (met bijbehorende website) opgezet om subsidie via het gemeentelijke duurzaamheidsfonds beschikbaar te maken. Via GroendedakenLeiden worden de collectieven geholpen met het opstellen van een begroting. Ook worden de gerealiseerde voorbeelden in het zonnetje gezet en wordt de aanleg van de groene daken uitgevoerd. Zo ‘ontzorgt’ GroenedakenLeiden inwoners én bedrijven bij zowel de subsidieaanvraag als de aanleg van een groen dak.

Voorwaarden subsidie groen dak

De aanvragen bij het duurzaamheidsfonds van de gemeente Leiden moeten voldoen aan een aantal, door de gemeente gestelde en door een jury te beoordelen, voorwaarden. GroenedakenLeiden zorgt dat de aanvraag voldoet aan die voorwaarden en brengt bewoners uit de Leidse wijken bijeen zodat zij samen kunnen profiteren.

Groene daken met subsidie van de gemeente

Alle informatie is te vinden op de site groenedakenleiden.nl. Het initiatief GroenedakenLeiden wil, samen met inwoners in de Leidse wijken, zoveel mogelijk groene daken in Leiden realiseren. Samen met een hoveniersbedrijf ontzorgt de gemeente inwoners én bedrijven bij zowel de subsidieaanvraag als de aanleg hiervan.

Voordelen van een groendakgroen dak

Een groendak heeft veel voordelen. Het vangt regenwater op en buffert dit. De voorspellingen zijn dat door de klimaatverandering Nederland vaker te kampen krijgt met korte maar hevige regenbuien. Met een groendak wordt de overlast minder. Bovendien vangt een groen dak fijn stof op en zorgt het groen voor verkoeling in de stad. Een ander kenmerk van een groendak is de warmte regulatie in je huis. Dit betekent dat het in de zomer in huis onder het dak minder warm wordt en in de winter minder koud is.

Groen dak samen met zonnepanelen

Een groen dak in combinatie met zonnepanelen geeft een hogere opbrengst van de panelen. De opbrengst van zonnepanelen daalt als de omgevingstemperatuur hoger wordt. Een gewoon dak kan behoorlijk warm worden in de zomer. En dat veroorzaakt een minder hoge hoge opbrengst van de panelen. Met een groen dak is de omgevingstemperatuur voor de zonnepanelen veel lager, dus de opbrengst van de panelen hoger.

Reactie plaatsen