De zonneboiler

De zonneboiler is een energiezuinig apparaat dat voor warm water in huis zorgt. Het bestaat uit een zonnecollector en een watervat. Onder de collector lopen buisjes waarin een vloeistof wordt opgewarmd door de zon die de collector opvangt. De vloeistof wordt door het systeem gepompt en zorgt ervoor dat het water in het watervat opgewarmd wordt zodat u warm water heeft. U bespaart met de zonneboiler tot wel 45% op de energie die u normaal verbruikt om water te verwarmen.

http://youtu.be/h_QekbQQgPI

Zonnecollector op het dak van uw huis

Door middel van een zonnecollector op uw dak wordt zonlicht opgevangen en de warmte wordt opgenomen door een vloeistof die in buisjes direct onder de collector liggen. Met een pomp wordt de warme vloeistof naar het voorraadvat gepompt, waarin het water zit. Het water wordt verwarmd en op constante temperatuur gehouden, meestal boven de 60 graden Celsius. Omdat het natuurlijk kan voorkomen dat de zon niet schijnt, wordt de cv-ketel of een elektrisch verwarmingselement gebruikt om bij te springen als dat nodig is.

Warm water in de zonneboiler

Het verwarmen van water levert in een gemiddeld huishouden veel stookkosten op. De zonneboiler verwarmt je water helemaal of gedeeltelijk. In het voorraadvat zit altijd een hoop water, zodat douchen en afwassen tegelijk geen probleem is. Een zonneboiler werkt dus ook prima in grote huishoudens.

Het Nationaal Energiebespaarfonds

In Nederland zijn er nog teveel woningen die niet geïsoleerd zijn. De overheid wil huiseigenaren de mogelijkheid bieden de eigen woning te isoleren ook wanneer zij onvoldoende financiële middelen hebben. Behalve voor het isoleren van de woning worden er ook leningen verstrekt voor het opwekken van energie, dus voor zonnepanelen, zonneboilers of windmolens. Hiervoor is het Nationaal Energiebespaarfonds opgericht, in dit fonds zit € 300.000.000, bijeengebracht door de overheid, de ASN bank en de Rabo bank. Je kunt een aanvraag voor een lening indienen wanneer de kosten van de isolatie van energie minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 bedragen. Je leent dit bedrag tegen een rente van 3 tot 3,5 % gedurende de gehele looptijd. Begin 2014 is het mogelijk een aanvraag voor een lening in te dienen, ga hiervoor naar www.ikinvesteerslim.nl
Reactie plaatsen