Pur isolatie kruipruimte
11 december 2015 
3 min. leestijd

Pur isolatie kruipruimte

Pur isolatie voor de kruipruimte. Iedereen weet dat het isoleren van de kruipruimte een snelle manier is om het wooncomfort te verhogen en de energierekening te verlagen. Je energielabel van de woning wordt verhoogd en het is ook nog eens goed voor het milieu. De CO₂ (broeikasgas) besparing is 600 kg per jaar! Dus genoeg redenen om de kruipruimte te isoleren. Maar voor welk materiaal kies je? Een van de isolatiematerialen is PUR, polyurethaan. PURschuim wordt al meer dan 20 jaar toegepast als isolatiemateriaal voor de kruipruimte.Wat is PUR, wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen?

PUR kan in platen aangebracht worden maar kan ook gespoten worden, je spreekt dan over PUR schuim. In dit artikel heb ik het over gespoten PURschuim en niet over de platen.

Pur isolatie voor de kruipruimte

PURschuim is een reactie van drie componenten, Isocyanaan, polyol en het reukloze blaasgas (HFK). Als deze drie stoffen samenkomen heb je Purschuim. Als Isocyanaan en polyol worden gemengd, komt er warmte vrij waardoor het blaasgas gaat koken en komen de bellen in de PURschuim. De volgende stap is dat het schuim gaat uitharden. Bij dit hele proces komt isocyanaatdamp vrij.Veilig isoleren met purschuim

Pur isolatie en giftige damp

Deze damp is giftig en om deze reden wordt geadviseerd de woning 2 uur te verlaten en de woning goed te ventileren. Vanwege de isocyanaatdampen moeten de werknemers van het isolatiebedrijf ook beschermende kleding, maskers en handschoenen gebruiken. Anderen raden overigens aan de woning 48 uur te verlaten en geen 2 uur.

Advies over het aanbrengen van pur

Het SKG-IKOB adviseert om na het werk op of direct onder het kruipluik een sticker aan te brengen met een waarschuwende tekst die aangeeft welke maatregel er is genomen en wat de consequenties daarvan zijn voor het werken in de kruipruimte. Als je het luik van de kruipruimte opent nadat PURschuim is aangebracht en je ruikt nog een chemisch luchtje, dan kun je beter nog niet in de kruipruimte gaan kijken of werken. Het advies is om 14 dagen niet in de kruipruimte te komen.

Isolerende werking bij pur isolatie

De isolerende werking van PURschuim komt door het blaasgas. De bellen in het PURschuim zijn gevuld met blaasgas (60%), CO₂ en lucht. Doordat het blaasgas geleidelijk door diffusie uit de bellen gaat, neemt geleidelijk aan de isolatiewaarde van PURschuim af. Het eerste jaar verdwijnt 5% van het blaasgas, de andere jaren steeds met 1,2%.

kruipruimte isolatie offertes houhetwarm

Lambda waarde van purschuim

De L-waarde of Lambda-waarde geeft aan hoe het materiaal isoleert. Hoe kleiner deze waarde, hoe beter het materiaal isoleert. De Lambda-waarde van PURschuim is afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag. Bij een laag van minder dan 8 cm wordt een Lambda-waarde gehanteerd van 0,027. De waarde van 0,027 wordt door andere deskundigen weer betwist, deze houden een andere rekenmethode aan waardoor zij uitkomen op een Lambda-waarde van 0,035.

Rc waarde van purschuim

De Rc waarde of de warmteweerstand is de uitkomst van het dikte van het isolatiemateriaal gedeeld door de Lamba-waarde. Hoe hoger de Rc waarde hoe beter het materiaal isoleert. Als in een offerte van een Rc waarde van 2,5 uitgegaan wordt, moet de dikte van de laag PURschuim 9 cm zijn als je uitgaat van een Lambda-waarde van 0,035. Als je uitgaat van een Lambda-waarde van 0,027 is de dikte 6 cm.

Dikte van het isolatiemateriaal

Belangrijk is dat de dikte van het schuim over de hele oppervlakte gelijkmatig aangebracht wordt. Als dit niet het geval is, neemt de Rc waarde direct af. De Rc waarde van 2,5 wordt dan alleen gehaald als de dikte van de laag meer is dan 6 cm. Als je een dikte van 6 cm wilt hebben, moet dit in twee keer gedaan worden. De eerste laag is 4 cm. Daarna moet PURschuim eerst uitharden en daarna kan pas een volgende laag aangebracht worden. Als er in een keer een dikte van 6 cm gespoten wordt, komen er meer blazen en dit heeft een negatieve invloed op de Rc waarde.

Andere eigenschappen van PURschuim

isolatiewaarde purschuim

(Bron: BDA – rapport 0139-B-04)

  • Het materiaal wordt niet gegeten door muizen of insecten
  • PURschuim gaat in alle kieren en naden zitten
  • PURschuim is waterafstotend

Minerale wol (MW) scoort slechter op vocht dan EPS of PURschuim 

  • PURschuim hecht niet op een natte ondergrond
  • Bij het aanbrengen van PURschuim komt warmte vrij, dus oppassen met dunne kabels in de kruipruimte.

PURschuim moet op de juiste manier aangebracht worden, ga daarom alleen met gecertificeerde bedrijven in zee.

Wil jij een deskundige langs laten komen?

Wil jij een deskundige langs laten komen die jouw huis nader onderzoekt over de mogelijkheden? Houhetwarm regelt offertes en zorgt ervoor dat je kan vergelijken.

kruipruimte isolatie offertes houhetwarm

Nijsen Tom
Door

Nijsen Tom

op 05 Jan 2016

Qua milieu impact en duurzaamheid vind ik PUR toch niet echt een alternatief! En wat zijn "kabels van de WiFi"?!

Pine Berg
Door

Pine Berg

op 06 Jan 2016

Beste Tom, dank voor je reactie op het bericht over purisolatie. De meningen verschillen over pur isolatie. We hebben hier meerdere berichten over op onze site. Het blijft een chemische samenstelling, waarbij je met de juiste verhoudingen moet werken. Kabels van de wifi heb ik maar even weggehaald, ik bedoelde als je je aansluiting in de kruipruimte hebt geïnstalleerd. Maar logisch is dit natuurlijk niet!

Van Dam
Door

Van Dam

op 17 Mar 2016

Een redelijk neutraal artikel over pur-schuim, toch mis ik wat vermeldingen; Wanneer ik n.a.v. uw info mijn vloer met pur-schuim laat isoleren en tot (een van de) volgende conclusie(s) kom, zou ik mij toch wel gefopt voelen..Waterafstotend:Tot op zekere hoogte, na verloop van tijd kan in het geval van vochtige kruipruimtes de pur wél vocht absorberen. Verschillende malen getest, waarbij een volume pur tot circa 5 maal het eigen gewicht aan vocht absorbeert. Dit betrof in situ aangebrachte pur, en pur gaat krimpen/uitzetten waardoor er openingen ontstaan via waar waterdamp kan worden opgenomen. Uiteraard heeft dit een nadelige invloed op de isolatiewaarde, het creëert zo namelijk een koudebrug aan de onderzijde van de vloer!Leidingen e.d. :Alle leidingen, afvoerbuizen, ophangbeugels etc.. , welke dicht tegen de onderzijde van de vloer hangen, worden ook bedekt met pur en zijn zo niet meer toegankelijk. Bij storingen zal dit leiden tot reparaties. De pur is niet eenvoudig te verwijderen.Duurzaamheid:De terugverdientijd is financieel gezien relatief kort door de lage kosten van het spuiten. Maar hoe zit het met de milieubelasting? Zowel productie transport en aanbrengen, alsmede het proces van recyclen zorgt voor de nodige uitstoot. Wat is de terugverdientijd van deze uitstoot? U zegt dat meningen verschillen, maar feiten zijn geen meningen.

Reactie plaatsen