Duurzaam
Pine Berg
Duurzaam
08/19/2013
2 min
8

Kan je een huis bouwen met stro?

08/19/2013
2 min
8

“Kan je een huis bouwen met stro?” is een vraag die door Michel Post volmondig met “ja”  beantwoord zal worden. Michel Post van Strobouw Nederland is architect en was aan het begin van zijn loopbaan, net als bijna alle architecten, vooral bezig met de vorm van een gebouw. De laatste jaren raakte kreeg hij steeds meer interesse voor de materialen, waarbij de vorm ondergeschikt werd aan het materiaal. Dit wordt organische architectuur genoemd. In dit blog vertelt hij in een interview over het bouwen met stro, een duurzaam bouwmateriaal waar hij graag mee werkt. 

Inmiddels heeft Michel Post ruime ervaring met deze vorm van bouwen. Post: ,,Bij gemeentes is het bouwen met stro inmiddels bekend. Tien jaar geleden werden er nog wenkbrauwen opgetrokken bij het indienen van plannen voor strobouw, inmiddels kijkt de willekeurige gemeente ambtenaar hier niet meer van op.”

Organisch bouwen

Met stro wordt organisch gebouwd, elke vorm is met stro te realiseren. Het materiaal bepaalt in feite de vorm van het huis. Michel Post: ,,Stro geeft daardoor een meerwaarde aan de woning.”

Damp open bouwen een huis van stro kan er zo uitzien

Voor de vochthuishouding is het van belang dat er damp open gebouwd wordt. Bij de bouw wordt een houten frame gemaakt van 10 cm aan de onderzijde van een verdieping, op deze wijze wordt voorkomen dat bij een lekkage, bijvoorbeeld van de wasmachine, het vocht in het stro kan trekken. De wanden van de woning worden afgewerkt met leem. Onder de stuclaag van leem wordt de wandverwarming aangebracht.

Kosten voor het bouwen van een huis van stro

Wanneer je zo’n huis laat bouwen door een aannemer, zijn de kosten van dit type woning niet hoger of lager dan een huis van steen. Ook een houten woning heeft ongeveer dezelfde prijs. De kosten van het bouwen van een strohuis kunnen lager worden als je zowel de inkoop van het materiaal, als het plaatsen van de strobalen en het aanbrengen van bijvoorbeeld de leemstuc zelf doet. Er moeten 2-3 lagen leem aangebracht worden. Een big bag leem kost circa 200 euro. Hier kan 20 m2 mee gestuct worden. Door zelf leem uit een steengroeve te mengen, kun je vaak een heel huis van leem voorzien voor nog geen 1000 euro aan materiaalkosten. Dit scheelt dan aanzienlijk in de bouwkosten en dan is een strohuis ook goedkoper dan een normale woning.

Geen geiten wollen sokken

Post: ,,In het verleden was strobouw echt iets voor de alternatieve bevolkingsgroep, in de volksmond de geitenwollen sokken. Maar dit is niet meer zo. Professionele aannemers maar ook zakenlieden willen deze bouw. Het dierenpark Emmen bijvoorbeeld, maar ook hotels worden op deze wijze gebouwd.”

Meer informatie over bouwen met stro is te vinden op de site www.strobouw.nl

Michel Post heeft over strobouw een boek geschreven: Bouwen met Stro

Reacties
Categorieën