Wat is duurzaam ontwerpen?
28 augustus 2013 
3 min. leestijd

Wat is duurzaam ontwerpen?

Dit blog van Houhetwarm.nl gaat over duurzaam ontwerpen en is geschreven door Jeroen Boersma van JAS. Boersma is architect en eigenaar van JAS (Jeroen Architectuur Studio). “Duurzaam ontwerpen” begint bij jezelf, schrijft Boersma. ,,Wat is duurzaam ontwerpen? Een duurzaam ontwerp is een ontwerp dat op de lange termijn voorziet in een behoefte. Om (een deel) van je eigen huis te ontwerpen en een goed plan te kunnen maken, moet er een bewustzijn zijn van wat die behoefte is en wat die behoefte in de toekomst kan zijn. In dit eerste blog schrijft Boersma over stil staan bij je behoefte, nadenken over toekomstig gebruik en ruimtebeleving.

Waarom meer gebruiken dan dat je echt nodig hebt? Deze vraag stel ik niet om ‘het leven’ te beperken tot het strikt noodzakelijke maar om een bewustzijn te creëren. Dat bewustzijn is het startpunt. Van daaruit voeg je zaken toe die het ontwerp/huis, mooier, praktischer, goedkoper, bijzonderder, persoonlijker en/of leuker maken. Het is aan jezelf om te bepalen hoe aspecten als mooi en praktisch zich tot elkaar verhouden en hoe zwaar ze wegen in het maken van beslissingen.
Het ‘strikt noodzakelijke’ blijft altijd het referentiekader. Voor elk besluit wordt getoetst aan dat referentiekader. Voldoet het nog aan je wens? Zo ja, dan gaat het goed. Zo nee, is dan je besluit niet goed of pas je je wens aan. Zo wordt voorkomen dat onbewust het ontwerp een optelsom wordt van allerlei ideetjes, terwijl het de bedoeling is een duurzaam ontwerp te maken dat nu en in de toekomst tegemoetkomt aan de behoefte om prettig te wonen in een duurzaam huis. Pas dan kan je aan de slag met duurzaam renoveren of duurzaam verbouwen.

Kijk naar je toekomst

Een duurzaam ontwerp is een ontwerp dat op de lange termijn voorziet in jouw behoefte. Hoe langer een huis gebruikt wordt, hoe groter de kans dat ook de woonwens verandert. Om in de veranderende woonbehoefte te kunnen blijven voorzien is een blik in de toekomst nodig. Je kan de toekomst niet voorspellen maar je kan wel scenario’s schetsen van mogelijke toekomstige situaties. Hoe is straks de gezinssamenstelling?
Gaan er kinderen uit huis? Wil je later voor je ouders zorgen? Ga je thuis werken? Wil je straks je schilderhobby weer oppakken? En vergeet niet, hoe belangrijk wordt duurzaamheid? En is straks energiezuinig bouwen niet alleen leuk, maar ook wettelijk verplicht? Door het schetsen van deze scenario’s krijg je een beter beeld van waar je huis nu en in de toekomst aan moet voldoen. Door nu op de toekomstscenario’s te anticiperen maak je het ontwerp duurzaam en biedt je huis meer mogelijkheden.

Praktisch gevoel

Het voorgaande gaat overwegend over rationele en praktische overwegingen. Maar je moet je natuurlijk wel prettig voelen in je huis. Het kan heel prettig zijn om verschillende plekken in je huis te creëren. Een hoge lichte ruimte geeft minder geborgenheid dan een kleine, knusse kamer. Een raam in het dak geeft ander licht en sfeer aan een plek dan een grote schuifpui. Waar voel je je goed bij? Dat gevoel is heel praktisch. “Een ruimte die goed voelt, functioneert beter”. Het maken van een duurzaam ontwerp is constant de ballans aftasten tussen praktische en esthetische aspecten, tussen gebruik en beleving, tussen ratio en emotie.

Klein beginnen bij duurzaam ontwerpen

Duurzaam ontwerpen, het werken aan je huis zodat je je er op lange termijn prettig voelt, kan op verschillende niveaus. Je hoeft niet gelijk een heel huis te ontwerpen. Ook een kleine verbouwing kan, mits bewust ontworpen, een impuls geven aan het woongenot. En je hoeft niet eerst de jackpot te winnen voordat je actief met je woondroom aan de slag gaat.

Zoals Bruce Springsteen bezingt, “…I want more than just a dream to tell….”

Woon je droom

Dit is het eerste deel van een korte serie blogs over duurzaam ontwerpen van architect Jeroen Boersma. In deel twee komt energiebehoefte aan bod. In deel drie schrijft Jeroen Boersma over het materiaalgebruik bij duurzaam ontwerpen. Wil je je eigen huis ontwerpen en duurzame bouwmaterialen gebruiken? Lees hier het volgende blog over de duurzame keuken! Op Houhetwarm.nl vind je meer over duurzaam (ver)bouwen.

Boersma is architect en eigenaar van JAS (Jeroen Architectuur Studio). De visie van JAS is:  Mensen willen geen ontwerp, mensen willen prettig wonen” Prettig wonen is het doel. Het ontwerp een middel. De missie van JAS is om mensen te helpen hun doel te bereiken. Door te luisteren, door te vragen, alternatieven te bieden, mogelijkheden aan te dragen en heldere en relevante informatie te geven helpt JAS zijn opdrachtgevers bewuste keuzes te maken. Op basis van die keuzes maakt JAS een ontwerp op maat. “Met een ontwerp van JAS zit uw huis als gegoten.”

Carlien
Door

Carlien

op 15 Jan 2018

Mooi stuk! Ik ben ook benieuwd naar informatie over een duurzaam ontwerp voor bestaande huizen en dan met name hoe je dit concreet kunt maken. Is daar ook informatie over op deze website?

Reactie plaatsen