Wat doe ik met dieren in de spouwmuur?
09 juni 2015 
3 min. leestijd

Wat doe ik met dieren in de spouwmuur?

Je wilt je spouwmuur laten isoleren,  maar er zitten beesten in je spouw, wat dan? Welke dieren kunnen voorkomen?

• Vleermuizen
• Ringslangen
• Muizen
• Vogels
• Steenmarters

In dit blog kan je lezen welke dieren in de spouwmuur kunnen zitten en wat je moet doen als je toch je spouwmuur wilt laten isoleren.

Vleermuizen in de spouwmuur

Vleermuizen zijn liefhebbers van spouwmuren. Ze overwinteren in de ruimte tussen de muren en kunnen hun kraamkolonies hier inrichten. Het gaat bijna altijd om de gewone dwergvleermuis, de meest voorkomende vleermuis in de stad. Alle vleermuizen kunnen bijten en daar moet je voor oppassen. Van een beet van een vleermuis kan je ziek worden.

gewone dwergvleermuis in spouwmuur, dieren in de spouw

Bronvermelding: “Pipistrellus pipistrellus Wikimedia Commons.

Maar voor de spouw is de vleermuis niet schadelijk, want deze beesten hebben geen tanden. Het zijn insecteneters. Dus knagen doen ze niet. De vleermuizen maken hetzelfde piepende geluid dat muizen doen. Dit kan je horen in de kamers onder het dak van de woning of de zolder.

Heb jij vleermuizen in de spouw?

Om te weten of je vleermuizen in de spouwmuur hebt, moet je op zoek gaan naar vleermuizenpoep. Dat ligt op de grond, dicht tegen de woning aan. De poep lijkt op muizenstrontjes en bestaat uit het voedsel van de vleermuis, zoals insectenresten. Vind je  geen uitwerpselen, dan kan je nog altijd vleermuizen in de spouw hebben zitten. Kijk dan eens op een mooie zomeravond of je ze ziet vliegen.

Vleermuizen wettelijk beschermd

De beestjes wisselen vaak van plek en als ze al overlast geven, is dit slechts tijdelijk. Sinds 1973 zijn vleermuizen wettelijk beschermde dieren. Er zal dus door het isolatiebedrijf ook onderzoek gedaan moeten worden naar de aanwezigheid van vleermuizen. Als deze aanwezig zijn, dan mag er niet zomaar geïsoleerd worden. Je alleen isoleren wanneer de vleermuizen niet aanwezig zijn. Wettelijk moet je de vleermuizen alternatieve woonruimte bieden in de vorm van vleermuiskasten.

Dieren in de spouw: ringslangen

Ringslangen kunnen in de spouwmuur zitten van eind oktober tot maart. Zij houden in de spouw hun winterslaap. Als je een ringslang in de spouw hebt zitten, mag je niet isoleren. Dit mag wel in de zomer, als ze er niet zijn.

Muizen

Muizen hoor je knagen en trippelen. Muizen zijn niet beschermd, dus je hebt geen beperkingen voor wat betreft het isoleren van de spouwmuur. Sleuven en gaten in de buitenmuur kan je dicht maken. Dit zijn de toegangswegen van de muis tot je woning. Pass op, want muizen kunnen nog wel eens gaan knagen aan het isolatiemateriaal.

Vogels, de gierzwaluw

gierzwaluwen kunnen in de spouwmuur broeden, dieren in de spouw

Gierzwaluw kan broeden in de spouwmuur. Het zijn beschermde vogels, dus broeden ze bij jou, dan moet je alternatieve broedplekken aanbieden.

Isolatiegaten in de gevel of onder de dakrand zijn broedplaatsen voor gierzwaluwen. Ook de gierzwaluw is, net als de vleermuis en de ringslang, een beschermde diersoort. De gierzwaluw is maar kort in ons land, de vogels broeden in mei en juni. En juli vertrekt hij weer naar het zuiden. De vogel gebruikt de openingen in de gevel en onder het dak om te broeden. Gierzwaluwen zijn koloniebroeders dus je hebt altijd 10 nesten of meer bij elkaar. Wanneer alle isolatiegaten in de spouwmuur netjes gevuld zijn, kan de vogel er niet in en vindt dus geen ruimte om te broeden.
Als de vogel broedt dan mag deze niet gestoord worden, dus niet isoleren. Wacht tot het najaar en hang dan een nestkast op als alternatief. De gierzwaluw komt ieder jaar op dezelfde plaats terug.

Steenmarter

De steenmarter kan door een gaatje van 5 cm de woning binnenkomen. Het beest is een uitstekende klimmer en kan via overhangende takken of klimop langs de muur via het dakbeschot in de spouw komen. De steenmarter is ’s nachts actief en is een echte rover. Van muis tot kip of eend, de steenmarter eet het. Als de spouw geïsoleerd is, knaagt het beest het isolatiemateriaal kapot om in de woning te komen. Je moet er voor zorgen dat de steenmarter je woning niet binnenkomt.Dus gaten dichten en overhangende takken of klimop verwijderen.

Twitter bericht

Dit bericht met foto zag ik vandaag, 8 juni 2015 op twitter voorbij komen.

steenmarter-in-de-spouw

Offertes aanvragen

Wil jij je spouwmuur isoleren? (maar wel eerst zoeken naar beestjes)

Vraag hier offertes aan voor spouwmuur isolatie.

Reactie plaatsen