Petitie voor een krachtig en consistent energiebesparingsbeleid
18 mei 2014 
1 min. leestijd

Petitie voor een krachtig en consistent energiebesparingsbeleid

Ruim 1500 mensen tekenden inmiddels de petitie voor een krachtig en consistent energiebesparingsbeleid. De petitie is vorige week aangeboden aan de Tweede Kamer. De actie is een initiatief van de branche-organisaties, waaronder de SBVN, de stichting belangenbehartiging vloerisolatie Nederland. Ook natuur en milieu-organisaties ondersteunen deze petitie. Een goede zaak, vind ik. Op dit moment voert de rijksoverheid niet alleen voor jou als  consument, maar ook voor de isolatie bedrijven een  inconsequent beleid met betrekking tot het stimuleren van maatregelen voor  energiebesparing.

Wat is er nu aan de hand? Als je bijvoorbeeld je kruipruimte laat isoleren betaal je 6% BTW aan het bedrijf dat het werk doet. In het verleden (dus in 2013 en daarvoor) betaalde je ook over het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt een BTW van 6%. Maar sinds 1 januari 2014 is, vrij plotseling en zonder een of andere aankondiging, het BTW tarief voor het gebruikte isolatiemateriaal verhoogd naar 21%. (Voor het werk zelf, dus de arbeid, geldt nog steeds het verlaagde 6% tarief.

Eis: consistent energiebesparingsbeleid

De brancheorganisaties zijn hier niet gelukkig mee. Ze eisen een duidelijk en helder consistent energiebesparingsbeleid. Met de petitie, die inmiddels aan de Tweede Kamer is aangeboden, hopen de initiatiefnemers de overheid op andere gedachten te brengen. De initiatiefnemers formuleren het zo: “Het duurder maken van woningisolatie bevordert niet de animo om energiebesparende maatregelen te treffen en is daarmee in strijd met de klimaatdoelstelling van het kabinet en de wens om de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen te verminderen.”

Steun via Energiebespaarfonds

Het beleid van de rijksoverheid is weinig consequent. Aan de ene kant wordt een Energiebespaarfonds opgericht (met goedkope leningen voor mensen die willen isoleren), en aan de andere kant wordt een verhoging van de BTW op isolatiematerialen geheven.

Petitie: Houhetwarm steunt de actie

Ik ben het eens met de petitie en de roep om consequent energiebesparingsbeleid. Zowel voor iedereen die gaat isoleren als voor de isolatiebedrijven. Het is ook vreemd en eigenlijk niet uit leggen. De rijksoverheid stimuleert energiebesparing, maar vergeet dat de beste stimulans nog altijd de financiële stimulans is. Wie nu zijn vloer laat isoleren is door deze BTW verhoging (vanaf 1 januari 2014) een aanzienlijk hoger bedrag kwijt. Dat kan oplopen tot 100 euro of meer.

Teken petitie

Je kunt nog steeds de petitie tekenen, ook al is hij al ingediend bij de Tweede Kamer. Hoe meer mensen de petitie ondersteunen, hoe sterker ook de politieke partijen staan die de regering tot verantwoording gaan roepen. De initiatiefnemers laten de petitie online staan totdat de overheid een consequent en helder energiebesparingsbeleid invoert.

Teken hier de petitie

 

 

Reactie plaatsen